Stiftelsens direktion
47
page-template-default,page,page-id-47,page-child,parent-pageid-22,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 
Lärkesholms gods

Stiftelsens direktion

Ansvarig styrelse

Stiftelsen förvaltas av en gemensamt ansvarig styrelse (kallad direktion) som äger söka, kära och svara för stiftelsen. Direktionen har sitt säte på Lärkesholm.

I Anders von Reisers testamente från 1782 föreskrivs att landshövdingen skall vara stiftelsens ordförande. Von Reiser visar i sitt testamente stort förtroende för prästerskapet då han föreskriver att häradsprosten (kontraktsprosten) i Norra Åsbo och kyrkoherden i Örkelljunga församling skall vara stiftelsens direktörer.

1860 ändrades reglementet så att direktionen utökades med ytterligare en person och 1926 ändrades reglementet så att även tre suppleanter, utsedda av landshövdingen, skulle ingå i direktionen. Vid en ändring av reglementet 2015 slopades suppleanterna och alla blev ordinarie ledamöter. Således ska den nuvarande direktionen bestå av sju ledamöter.

Reglementet fastställdes efter ändringar på nytt 2022. Processen föranleddes av ett meddelande i maj 2021 från Länsstyrelsen Skåne om att landshövdingen inte längre bör ha någon roll i någon stiftelse, vilket inneburit permutation. Von Reiserska stiftelsen har en lång historia och landshövdingen har länge varit en del av stiftelsens identitet. Att landshövdingen inte längre ska vara stiftelsens ordförande bryter en flera hundra år gammal tradition, vilket direktionen beklagar. Samtidigt innebär det nya reglementet en förnyelse och modernisering som tar stiftelsen med in i framtiden!

Enligt reglementet skall direktionen ha ordinarie sammanträde årligen senast under juni månad. Omfattning av verksamheten kräver numera att direktionen har fler sammanträden. Normalt har direktionen fyra sammanträden om året i mars, juni, september och november. Sammanträdena hålls företrädesvis i direktionsbyggnaden på Lärkesholm.

Ledamöter i direktionen från 2023:
Ola Johansson, ordförande, ola.johansson@reiserska.se
Håkan Göransson, jourhavande ledamot, hakan.goransson@reiserska.se
Lars-Rune Svensson, lars-rune.svensson@reiserska.se
Maria Månsson Brink, maria.mansson.brink@reiserska.se
Frida Lindberg, frida.lindberg@reiserska.se
Björn Mauritzon, bjorn.mauritzon@reiserska.se

 

Direktionen i juni 2023. Från vänster:
Lars-Rune Svensson, Maria Månsson Brink, Ola Johansson, Frida Lindberg, Björn Mauritzon och Håkan Göransson