Jakt och fiske
56
page-template-default,page,page-id-56,page-child,parent-pageid-49,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 
Lärkesholms gods

Jakt och fiske

Jakt

Jakten på von Reiserska stiftelsens marker är utarrenderad till fem olika jaktlag, tre på Lärkesholm och ett på vardera Ljungaskog och Killeröd.
Avgifterna från dessa arrenden utgör i dag en inte oväsentlig del av stiftelsens inkomster.
Det jaktbara viltet på Lärkesholm har under årens gång kommit att skifta mycket. Fram till mitten av 1900-talet fanns det mycket skogsfågel på Lärkesholm. Avskjutningen 1935 var 147 vildkaniner, 34 harar, 20 tjädrar, 1 orre, 9 rapphöns, 12 vildänder, 10 beckasiner, 2 duvor och 27 kråkor. Senare blev rådjur och älg huvudviltet med en avskjutning som kulminerade på slutet av 1980-talet då det under några år sköts 10-12 älgar och omkring 60 rådjur/år.
I dag är orren sannolikt helt borta och av tjäderstammen finns endast ett fåtal kvar. De senaste åren har skogsharen i det närmaste helt försvunnit medan det fortfarande finns en bra stam av fälthare. I början av 2000-talet kom vildsvinen att etablera sig i Lärkesholm till stort förtret för lantbruket men som ett välkommet nytillskott för jägarna. I dag är vildsvinen det helt dominerande jaktbara viltslaget.
Under jaktåret 2021/22 sköts på Lärkesholm 4 älgar, 18 rådjur, 21 vildsvin och 1 räv.

Fiske

Stiftelsen har hela fiskerätten i Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna samt fiskerätt i Värsjön. Stora Lärkesholmssjön är ”referenssjö”, vilket innebär att länsstyrelsen gör regelbundna mätningar av vattenkvalitén samt återkommande provfisken med nät av olika maskstorlek. Näten placeras på samma plats vid varje provfiske. Brax, abborre, mört och gädda är de dominerande fiskslagen i Lärkesholmssjöarna, men det finns även ett bestånd av karp. Karpfisket är utarrenderat medan övrigt fiske är förbehållet stiftelsens hyresgäster och arrendatorer.