40647
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-40647,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Välkommen

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.
Godset ägs och förvaltas av von Reiserska stiftelsen, som grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser (1701-1782). Direktionen för stiftelsen har, utöver förvaltningen av godset, att söka uppfylla stiftarens vilja vad avser ändamålet med stiftelsen. Detta innebär bland annat att avkastningen skall utdelas som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande, vilket noggrant regleras i stiftelsens stadgar.

Brudgåvor, pensioner, stipendier och bidrag till allmänkulturell verksamhet

Skogsbruket är den dominerande inkomstkällan för stiftelsen

Utöver direktionsbyggnaden har stiftelsen ett tjugotal bostäder för uthyrning

”Landet norr om gården bestod endast av kala ljungbackar emellan vilka lågo små fält och dälder med kärr, pussar och myror, som det eländigaste land i världen”.

Aktuellt

 • Stiftelsen medverkar vid föreningsträff 20 mars

  Örkelljunga kommun bjuder in till en föreningsträff den 20 mars kl 18-20 i Forum Örkelljunga. Under kvällen kommer von Reiserska stiftelsen att informera om föreningars möjlighet att söka bidr...

 • Bidrag till Ukraina

  Vid direktionsmötet i januari 2024 beslutades att stiftelsen bidrar med 50 000 kronor för att stötta civilbefolkningen i det krigsdrabbade Ukraina....

 • Minnesord Arne Wester

  Arne Wester, Örkelljunga, avled på julaftons morgon 89 år gammal. Hans närmsta anhöriga är hustrun Gunnel, dottern Karin och barnbarnen Felix och Knut. Skogen susar saknad. Mr Lärkesholm har l...

 • Bebyggelseantikvarie inventerar Lärkesholm

  Under våren 2024 kommer bebyggelseantikvarie Alma Ivarsson att inventera Lärkesholm. Målet med arbetet är att framställa en underlagsrapport till det pågående projektet ”Husen och Lärkor...

 • Stipendier och bidrag till allmänkulturella ändamål 2023

  Till minne av Anders von Reiser firas stiftelsens traditionella stipendiehögtid på Alla helgons dag den 4 november i Örkelljunga kyrka. Nedanstående 35 personer får stipendier om vardera 27 200 k...