40647
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-40647,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Välkommen

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.
Godset ägs och förvaltas av von Reiserska stiftelsen, som grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser (1701-1782). Direktionen för stiftelsen har, utöver förvaltningen av godset, att söka uppfylla stiftarens vilja vad avser ändamålet med stiftelsen. Detta innebär bland annat att avkastningen skall utdelas som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande, vilket noggrant regleras i stiftelsens stadgar.

Brudgåvor, pensioner, stipendier och bidrag till allmänkulturell verksamhet

Skogsbruket är den dominerande inkomstkällan för stiftelsen

Utöver direktionsbyggnaden har stiftelsen ett tjugotal bostäder för uthyrning

”Landet norr om gården bestod endast av kala ljungbackar emellan vilka lågo små fält och dälder med kärr, pussar och myror, som det eländigaste land i världen”.

Aktuellt

 • Stipendier och bidrag till allmänkulturella ändamål 2023

  Till minne av Anders von Reiser firas stiftelsens traditionella stipendiehögtid på Alla helgons dag den 4 november i Örkelljunga kyrka. Nedanstående 35 personer får stipendier om vardera 27 200 k...

 • Miljöinvestering

  Stiftelsen har via Skogsstyrelsen beviljats bidrag för miljöinvestering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet. Syftet m...

 • Arne Wester lämnar stiftelsens direktion

  Vid direktionens sammanträde den 15 juni lämnade Arne Wester, med ålderns rätt (han fyller åttionio i september), sitt uppdrag för stiftelsen. Det är en gedigen insats under mer än 50 år, som...

 • Välkommen att använda den nya grillplatsen

  På södra sidan av Lilla Lärkesholmssjön har stiftelsen anlagt en ny grillplats med bastant bordbänk och betongrör med grillgaller. Välkommen att använda, men tänk på att alltid vistas i natu...

 • Förnyat reglemente tar stiftelsen med in i framtiden

  Von Reiserska stiftelsens reglemente har genomgått förändringar och fastställdes på nytt vid direktionsmötet den 14 juni 2022. Processen har föranletts av ett meddelande i maj 2021 från L...