Natur och kultur
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-49,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 
Om Lärkesholms gods

Natur och kultur

Naturen kring Lärkesholm

Carl von Linné beskrev naturen kring Lärkesholm i sin Skånska resa 1749 på följande sätt:

”Landet norr om gården bestod endast av kala ljungbackar emellan vilka lågo små fält och dälder med kärr, pussar och myror, som det eländigaste land i världen”.

Mycket har förändrats sedan 1749 och numera har Lärkesholm ett varierande och mångsidigt kulturlandskap. I norr når Lärkesholms marker ända upp till den vackra Värsjön och därifrån kan man via Skåneleden ta sig söderut genom mäktiga och högproduktiva barrskogar till kulturmarkerna runt Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna. Det är här kulturlandskapet i Lärkesholm har sina stora kvaliteter.
Söder om sjöarna från Sjöhults kvarn via Lärka Sjöhult, Källstorp och Lärka fram emot Vångamöllan sträcker sig betade gräsmarker vilka tidigare varit uppodlade. Här finns vid Källstorp ett säreget backparti med ekar och buskar som trubbhagtorn, hassel och aplar. Mellan Källstorp och Lärka finns ett av Skånes största fornåkersområden som uppmärksammats inte minst av Riksantikvarieämbetet. Området är väl skyltat med pedagogiska förklaringar till den stora förekomsten av bandparceller, terrasser, stensträngar och odlingsrösen. Intressanta är också de slagghögar från den historiska myrmalmsutvinningen, som finns i betesmarken vid Sjöhults kvarn.

Norr om sjöarna upp mot E4 kan man ströva i Lärkesholms mäktigaste bokskogar. Längs Skåneleden finns här rastplats med eldstad och vindskydd för övernattning. Vandringslederna ansluter vid Skåneporten till andra leder i kommunen. Kring sjöarna ligger också Lärkesholms vackraste hus och här finns badplatser och ett rikt djur- och fågelliv.