Stiftelsens ändamål
25
page-template-default,page,page-id-25,page-child,parent-pageid-22,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 
Lärkesholms gods

Stiftelsens ändamål

Ändamålet med Stiftelsen

Styrelsen i en stiftelse har alltid i uppdrag uppdrag att i första hand att söka förverkliga stiftarens vilja så som den formulerats i testamentet, stiftelseförordnandet och stadgarna. Ändamålet för en stiftelse är centralt både i den speciella lagstiftning som finns och i stadgarna. Det är mycket svårt att få ändring av ändamålet i en stiftelse så kallad permutation och ansökningar prövas i första instans av Kammarkollegiet. Von Reiserska stiftelsen har genom åren fått tillstånd för ändring av reglementet vid några tillfällen, men ibland har man också nekats ändring.
Ändamålen enligt nu gällande stadgar formuleras enlig följande:

  • Av den behållna årliga avkastningen skall minst 1/10 avsättas till stiftelsekapitalet
  • Gåvor till mindre bemedlade i Örkelljunga kommun genom kyrkoherden max 2½ basbelopp
  • Upp till 40 brudgåvor om 1/10 prisbasbelopp till kvinnor inom Åsbo kontrakt
  • Därefter 5/8 till pensioner åt minst tjugo och högst trettiosex behövande personer som är ogifta, änkor eller änklingar, tio av adel, tio ofrälse och hälften av vardera könet.
  • Återstående 3/8 till Örkelljunga kommun för stipendier, bidrag för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller annan allmänkulturell verksamhet. Stipendier skall lämnas till elever, som vill ägna sig åt studier som inte kan erbjudas av kommunens skolor, exempelvis musik, konst eller studier utomlands. Högst 20 % av det tillgängliga beloppet får användas för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller allmänkulturell verksamhet.

Till de olika ändamålen utdelas av 2022 års resultat sammanlagt 3 365 000 kr

  • Gåvor mindre bemedlade 131 000 kr
  • Brudgåvor 210 000 kr
  • Pensioner 1 890 000 kr
  • Stipendier och bidrag för allmänkulturella ändamål 1 134 000 kr
Anders von Reiser. Porträtt av okänd konstnär 1766 i Vejlby kyrka på Fyn.
Agathe Roodsteen Uhrne. Porträtt av okänd konstnär 1766 i Vejlby kyrka på Fyn.