Miljöinvestering
41839
post-template-default,single,single-post,postid-41839,single-format-standard,cabin-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Miljöinvestering

Miljöinvestering

Stiftelsen har via Skogsstyrelsen beviljats bidrag för miljöinvestering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Stödet avser sammanlagt 2,8 hektar inom två områden, ett vid Sjöholma och ett vid Lilla Lärkesholmssjön. Åtgärden innebär att gamla lövträd gynnas och att det tillskapas död ved.  Målet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens sociala värden ska skyddas.