Vid direktionsmötet i mars beslutades att stiftelsen bidrar med 25 000 kronor till insamlingen för att stötta civilbefolkningen i det krigsdrabbade Ukraina.