Hem ~ Om stiftelsen ~

Stiftelsens direktion

Stiftelsens direktion

Stiftelsen förvaltas av en gemensamt ansvarig styrelse (kallad direktion) som äger söka, kära och svara för stiftelsen. Direktionen har sitt säte på Lärkesholm.

I Anders von Reisers testamente från 1782 föreskrivs att landshövdingen skall vara stiftelsens ordförande. Von Reiser visar i sitt testamente stort förtroende för prästerskapet då han föreskriver att häradsprosten (kontraktsprosten) i Norra Åsbo och kyrkoherden i Örkelljunga församling skall vara stiftelsens direktörer.

1860 ändrades reglementet så att direktionen utökades med ytterligare en person och 1926 ändrades reglementet så att även tre suppleanter, utsedda av landshövdingen, skulle ingå i direktionen. Vid en ändring av reglementet 2015 slopades suppleanterna och alla blev ordinarie ledamöter. Således ska den nuvarande direktionen bestå av sju ledamöter.

Enligt reglementet skall direktionen ha ordinarie sammanträde årligen senast under juni månad. Omfattning av verksamheten kräver numera att direktionen har fler sammanträden. Normalt har direktionen fyra sammanträden om året i mars, juni, september och november. Sammanträdena hålls företrädesvis i direktionsbyggnaden på Lärkesholm.

Ledamöter i direktionen från 2021:
Anneli Hulthén, ordförande
Ola Johansson
Arne Wester
Håkan Göransson, jourhavande ledamot
Lars-Rune Svensson
Maria Månsson Brink
Frida Lindberg

                                                                                                

Direktionen augusti 2021

Direktionen i augusti 2021. Från vänster:

Maria Månsson Brink, Anneli Hulthén, Ola Johansson, Lars-Rune Svensson, Frida Lindberg, Arne Wester, Håkan Göransson

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.