Hem ~ Om stiftelsen ~

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål

Styrelsens i en stiftelse uppdrag är alltid i första hand att söka förverkliga stiftarens vilja så som den formulerats i testamentet, stiftelseförordnandet och stadgarna. Ändamålet för en stiftelse är centralt både i den speciella lagstiftning som finns och i stadgarna. Det är mycket svårt att få ändring av ändamålet i en stiftelse sk permutation och ansökningar prövas i första instans av Kammarkollegiet. Von Reiserska stiftelsen har genom åren fått tillstånd för ändring av reglementet vid några tillfällen, men ibland har man också nekats ändring.
Ändamålen enligt nu gällande stadgar formuleras enlig följande:

  • Av den behållna årliga avkastningen skall minst 1/10 avsättas till stiftelsekapitalet
  • Gåvor till mindre bemedlade i Örkelljunga kommun genom kyrkoherden max 2½ basbelopp
  • Upp till 40 brudgåvor om 1/10 basbelopp till kvinnor inom Åsbo kontrakt
  • Därefter 5/8 till pensioner åt minst tjugo och högst trettiosex behövande personer som är ogifta, änkor eller änklingar, tio av adel, tio ofrälse och hälften av vardera könet.
  • Återstående 3/8 till Örkelljunga kommun för stipendier, bidrag för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller annan allmänkulturell verksamhet. Stipendier skall lämnas till elever, som vill ägna sig åt studier som inte kan erbjudas av kommunens skolor, exempelvis musik, konst eller studier utomlands. Högst 20 % av det tillgängliga beloppet får användas för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller allmänkulturell verksamhet.

 

Till de olika ändamålen utdelades år 2014:

  • Gåvor mindre bemedlade 88 tkr
  • Brudgåvor 56 tkr
  • Pensioner 858 tkr
  • Örkelljunga kommun för stipendier mm 532 tkr

 

2748_15-F 2748_16-F
Anders von Reiser.
Porträtt av okänd konstnär 1766 i Vejlby kyrka på Fyn.
Agathe Roodsteen Uhrne.
Porträtt av okänd konstnär 1766 i Vejlby kyrka på Fyn.

Copyright © 2019 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.