Brudgåvor

Brudgåvor om 1/10 prisbasbelopp utdelas årligen till 40 kvinnor, vilka under utdelningsåret eller året innan ingått äktenskap. De ska vara födda eller vid äktenskapets ingående boende i Åsbo kontrakt, vilket omfattar Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Brudgåvorna annonseras i de lokala tidningarna NST/HD och Norra Skåne.

Om det kommer in flera ansökningar än 40 förrättar direktionen lottning bland de ansökningar som uppfyller villkoren. Ansökningar behandlas på direktionens junisammanträde och skall vara stiftelsen tillhanda på nedanstående formulär senast den 15 maj utdelningsåret. Ansökan åtföljd av aktuellt personbevis för båda makarna skickas till Von Reiserska stiftelsen, c/o Ludvig & Co, Box 1134, 262 22 Ängelholm.

Personbevisen ska innehålla såväl vigseldatum som övriga nödvändiga uppgifter enligt kraven ovan. Det personbevis som heter ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” innehåller i de flesta fall de uppgifter som krävs. Vidare ska anges önskat konto för insättning av eventuell brudgåva.

Frågor kan ställas till ovanstående adress eller via kontaktformuläret. Information om beslut skickas till samtliga sökande senast 10 juli.

Ansökan brudgåva Ansökningsblankett brudgåvor 2022

 

 

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.