Hem ~ Om Lärkesholms gods ~ Skogsbruket ~

Aktuella skogsbruksåtgärder 2019

Aktuella skogsbruksåtgärder 2019

Information till och samråd med lokala intressenter kring väsentliga skogsbruksåtgärder

Von Reiserska Stiftelsen äger idag 2282 ha produktiv skogsmark, huvuddelen på fastigheten Lärkesholm 1:31 i Örkelljunga kommun. Därutöver finns tre utskiften ett i Slättsjö i anslutning till Lärkesholm i Hässleholms kommun, ett i Ljungaskog utanför Örkelljunga och ett i Killeröd utanför Förslöv i Båstads kommun.

Von Reiserska stiftelsen skogar ingår i Södra skogs  gruppcertifikat för FSC® (logolicens FSC-C014930) och PEFC™  (logolicens PEFC/05-22-11). Enligt certifieringsbestämmelserna krävs att större skogsbrukare informerar och eventuellt samråder om större skogsbruksåtgärder med lokala intressenter.

Här på hemsidan under rubriken Skogsbruket lägger stiftelsen ut all information om dessa åtgärder.

Vid behov kan även tas initiativ till samråd.  Vår kontaktman i dessa frågor är vår skogsförvaltare Björn Mauritzon, tel 010-4716008, epost bjorn.mauritzon@sodra.com .

Den som vill veta mer om skogscertifiering kan läsa på www.pefc.se eller http://se.fsc.org/ .

Förklaring till färgraster på kartan
Obs! Blå-gul linje på kartorna avser fastighetsgräns!

Kartor 

Väsentliga skogbrukssåtgärder 2019

Copyright © 2019 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.