Hem ~ Om Lärkesholms gods ~ Skogsbruket ~

Aktuella skogsbruksåtgärder

Aktuella skogsbruksåtgärder

Information till och samråd med lokala intressenter kring väsentliga skogsbruksåtgärder

Von Reiserska Stiftelsen äger idag 2281 ha produktiv skogsmark, huvuddelen på fastigheten Lärkesholm 1:31 i Örkelljunga kommun. Därutöver finns tre utskiften ett i Slättsjö i anslutning till Lärkesholm i Hässleholms kommun, ett i Ljungaskog utanför Örkelljunga och ett i Killeröd utanför Förslöv i Båstads kommun.

Von Reiserska stiftelsen skogar ingår i Södra skogs  gruppcertifikat för FSC® (logolicens FSC-C014930) och PEFC™  (logolicens PEFC/05-22-11). Enligt certifieringsbestämmelserna krävs att större skogsbrukare informerar och eventuellt samråder om större skogsbruksåtgärder med lokala intressenter.

Här på hemsidan under rubriken Skogsbruket lägger stiftelsen ut all information om dessa åtgärder.

Vid behov kan även tas initiativ till samråd. Vår kontaktperson i dessa frågor är vår skogsförvaltare Andreas Johansson, tel 010-4716038, epost andreas.x.johansson@sodra.com .

Den som vill veta mer om skogscertifiering kan läsa på www.pefc.se eller http://se.fsc.org/ .

Kartor

SA står för slutavverkningsområde och markeras med röd-vit begränsningslinje
Blå-gul linje på kartorna är fastighetsgräns 

Aktuella åtgärder Skogsbruket 2022

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.