Hem ~ Om Lärkesholms gods ~

Bebyggelsen på Lärkesholm

Bebyggelsen på Lärkesholm

Utöver direktionsbyggnaden finns på Lärkesholm 21 bostadshus för uthyrning varav 12 är permanenthus och 9 fritidshus. Flera hus har rivits under årens lopp och som mest fanns det år 1924 – 62 arrendeställen och torp med hus och ekonomibyggnader.
Stiftelsens ambition är att utveckla en god miljö för boende och bra bostäder framför allt i gynnsamma lägen kring sjöarna för att bidra till att hålla bygden levande. Under senare år har stora summor investerats för att höja standarden på bostäderna. Detta har skett med varsamhet för bibehållande av karaktären. För detta arbete fick stiftelsen 2004 kommunens kulturmiljöpris
Under rubriken Uthyrningshus finns en kort presentation av stiftelsens uthyrningshus.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.