Hem ~

Om Lärkesholms gods

Om Lärkesholms gods

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.