Archive maj 2022

Aktuella skogsbruksåtgärder 2022

Under Skogsbruket finns nya kartor över Aktuella skogsbruksåtgärder 2022.

Bidrag till insamling till Ukraina

Vid direktionsmötet i mars beslutades att stiftelsen bidrar med 25 000 kronor till insamlingen för att stötta civilbefolkningen i det krigsdrabbade Ukraina.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.