Hem ~ Om Lärkesholms gods ~ Kartor ~

Historisk karta

Historisk karta

En tidig lantmäterikarta från den svenska tiden, en s.k. geometrisk jordebok från 1662, visar Lärka gård med tillhörande bebyggelse och markområden. I formell och kameral mening sågs Lärka som en ensamgård, men i själva verket bestod egendomen av en komplex samling av gårdsparter, utbyggen, kvarnar, åker, ängsmark, betesmark, skogspartier mm. Redan i början av 1500-talet hade hela detta område runt sjöarna tillhört Lärka gård.

/Lantmäteristyrelsens arkiv

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.