Backabygget Östra

3 r o k – 84 m2 med uthus 15 m2

Backabygget Södra

3 r o k – 60 m2 med förråd 15 m2

Backabygget Västra

3 r o k – 95 m2 med uthus och garage 120 m2

Billesholm

4 r o k – 110 m2 med förråd 75 m2

Hallen

3 r o k – 90 m2 med uthus 15 m2

Hyltan

5 r o k – 110 m2 med förråd 40 m2

Jaktstugan

4 r o k – 78 m2 med uthus 15 m2

Jälla

3 r o k – 60 m2 med uthus 50 m2

Källstorp Lilla

5 r o k – 120 m2 med uthus 20 m2

Källstorp Östra

7 r o k – 170 m2 med uthus och garage

Källstorp Västra

7 r o k – 146 m2 med uthus 20 m2 och loge

Lärka Lycka

2 lägenheter 3 r o k – 100 m2 med uthus 15 m2

Lärka Sjöhult

6 r o k – 157 m2 med stall och loge 225 m2

Lärkesholms gård

5 r o k – 110 m2

Månstorp

5 r o k – 120 m2 med uthus 15 m2

Ryet Södra

6 r o k – 120 m2 med uthus och garage 25 m2

Sjöhults Kvarn

5 r o k – 140 m2 med uthus och garage 55 m2

Skogvaktarbostaden

6 r o k – 153 m2 med uthus 40 m2

Småskolan

4 r o k – 120 m2 med uthus 30 m2

Storskolan Norra

3 r o k – 90 m2 med uthus 30 m2 och skolsal 90 m2

Storskolan Södra

3 r o k – 90 m2 med uthus 30 m2

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.