Direktionsbyggnaden

Direktionsbyggnaden uppfördes 1862. Flera större och mindre moderniseringar har genomförts under årens lopp. Den ursprungliga mangårdsbyggnaden finns inte längre kvar. Byggnaden används i första hand för direktionens sammanträden och direktionens ledamöter har också möjligheter att disponera direktionsbyggnaden.
Byggnaden innehåller sammanträdesrum, matsal, kök och en övernattningslägenhet.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.