Hem ~ Historia ~

Litteratur

Litteratur

Lärkesholms gods och von Reiserska stiftelsen. En historik under redaktion av Nils-Arvid Bringéus. Utgiven av Örkelljunga Hembygdsförening i samarbete med stiftelsen 2010.
Finns att köpa via Örkelljunga Hembygdsförening och hos bokhandlarna i nordvästra Skåne.

Landshövdingen på Lärkesholm. En levnadsberättelse i anledning av trehundraårsminnet av Anders von Reisers födelse. Författad av Nils-Arvid Bringéus och utgiven av Örkelljunga Hembygdsförening i samarbete med stiftelsen 2001. Finns att köpa via Örkelljunga Hembygdsförening.

Lärkesholm och von Reiserska stiftelsen. En historik utarbetad på direktionens uppdrag av Nils-Arvid Bringéus och Nils Erik Forsell utgiven 1984.

Anders von Reiser och Lärkesholmsstiftelsen. Utarbetad av Martin Weibull och utgiven i serien Skånska samlingar: De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening 1892.

Carl Linnaei skånska resa förrättad 1749.

Copyright © 2022 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.