Okategoriserade

Dags att söka brudgåvor för 2019

Den 15 maj är sista datum att ansöka om brudgåva från stiftelsen. Läs mer under Om stiftelsen här på hemsidan.

Hyresledigt fritidshus våren 2019

Till sommaren 2019 kommer fritidshuset Hyltan att bli hyresledigt. Bilder och kortfattad beskrivning finns här på hemsidan under Lärkesholms gods. Kort intresseanmälan kan göras på kontaktformuläret. 

Stipendiehögtid 2018

På Alla helgons dag den 3 november kl 17.00 firas stiftelsens stipendiehögtid i Örkelljunga kyrka. 28 stipendiater kommer då att ta emot sammanlagt 700 tkr och till 10  föreningar utdelas 89 tkr för allmänkulturella ändamål.

 

Aktuella skogsbruksåtgärder 2018

Under Skogsbruket finns nya kartor över Aktuella skogsbruksåtgärder 2018.

Miljöinvestering Lärkesholm

Stiftelsen har erhållit EU-stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden ”Skogens miljövärden”. Se under Skogsbruket/ Miljöinvestering Lärkesholm för mer information.

Copyright © 2019 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.