Under Skogsbruket finns nya kartor över Aktuella skogsbruksåtgärder 2022.