Under Skogsbruket finns nya kartor över Aktuella skogsbruksåtgärder 2021.