Archive oktober 2019

Stipendiehögtid 2019

På Alla helgons dag den 2 november kl 17.00 firas stiftelsens stipendiehögtid i Örkelljunga kyrka. 31 stipendiater kommer då att ta emot sammanlagt 744 tkr och till 11  föreningar utdelas 84 tkr för allmänkulturella ändamål.

 

Copyright © 2020 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.