Archive april 2017

Miljöinvestering Lärkesholm

Stiftelsen har erhållit EU-stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden ”Skogens miljövärden”. Se under Skogsbruket/ Miljöinvestering Lärkesholm för mer information.

Copyright © 2019 von Reiserska Stiftelsen och Lärkesholms gods. All rights reserved.